Privacy beleid

Alle persoonsgegevens worden bij Schaatsland opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Voor verzending van persoonlijke- en vertrouwelijke gegevens van en naar onze webserver, wordt gebruik gemaakt van SSL technologie. SSL staat voor Secure Sockets Layer. Dit is een beveiligingstechnologie waarmee gegevens veilig over het Internet worden verzonden. De informatie, welke met SSL verzonden wordt, wordt gecodeerd van de cliënt naar de webserver verzonden, waardoor de informatie vrijwel onmogelijk door onbevoegden gelezen kan worden. U bent er tevens zeker van dat u communiceert met het domein, wat in de adresbalk vermeld is.

De persoonsgegevens, die door een gebruiker in de e-mailservice zijn ingevoerd, zijn opgeslagen en worden alleen gebruikt voor het verspreiden van reclamedoeleinden van Schaatsland. Indien de gebruiker GEEN gebruik wenst te maken van deze e-mailservice, dan kan de gebruiker zich altijd afmelden. Op elk e-mailbericht, dat vanuit de e-mailservice van Schaatsland verzonden wordt, is een link vermeld waarmee de gebruiker zich kan afmelden, waarna uw gegevens direct worden verwijderd.

Indien noodzakelijk kan de afnemer en gebruiker de persoonlijke gegevens opvragen en eventueel verwijderen, met dien verstande dat dit geen problemen geeft met de verwerking van de bestelling. Het opvragen van de persoonsgegevens kan uitsluitend schriftelijk bij Schaatsland (zie Artikel 17 – Contact van onze algemene voorwaarden). Het verwijderen van de persoonsgegevens kunt u per e-mail mededelen aan Schaatsland (zie Artikel 17 – Contact) onder vermelding van ‘Verwijdering Persoonsgegevens”. U ontvangt binnen 10 werkdagen per e-mail een  bevestiging.

Om een bezoeker te kunnen identificeren tijdens het winkelen, om te kunnen bepalen of de bezoeker is ingeschreven in de e-mailservice en om aan te geven of er nieuwe producten na het laatste bezoek aanwezig zijn, maakt Schaatsland gebruik van zgn. cookies. Dit zijn kleine bestandjes die voor een bepaalde tijd op de computer van de bezoeker worden geplaatst.

Schaatsland maakt gebruik van een Payment Service Provider MultiSafePay gevestigd te Amsterdam, een onafhankelijke centrale betaling provider welke zorg draagt voor alle betalingen met uitzondering van rembourszending of doorlopende incassomachtiging. Schaatsland is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van privacybeleid van MultiSafePay. Het privacybeleid van MultiSafePay wordt beschikbaar gesteld op url: //www.multisafepay.com

Schaatsland stelt alleen de noodzakelijke gegevens beschikbaar aan een Payment Service Provider om de betalingstransactie te voltrekken. De adres- en e-mail gegevens worden alleen bij onzuivere transacties verzonden naar de Payment Service Provider.

Zie verder ons Privacy-beleid.